Büyük Tepki Çekmişti! Bir Flaş Karar Daha

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Demre ilçesine bağlı Kekova bölgesi Gökbucak mevkiinde 1984 yılında bir Türk vatandaşı tarafından 3 katlı bir bina yaptırıldı. Binayı yaptıran vatandaşın adından dolayı yöre halkı binanın bulunduğu bölgeye ‘Ziyat Koyu’ adını verdi. O yıllarda birinci derecede doğal sit alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi olmayan bölge bir süre sonra bu nitelikte korumaya alındı. 3 katlı yapının sahibi olan kişi, 11 yıl önce bu binayı İngiliz vatandaşı Cloudya Jamey Hankes’e sattı. Hankes de aldığı binayı yıkarak kendine göre yeni bir bina yapmaya başladı. Bölgenin doğal sit alanı, Kaş- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalması nedeniyle binanın inşaatı kaçak olduğu gerekçesiyle durduruldu.

YIKIMI İÇİN ŞİRKETE 30 GÜNLÜK DE SÜRE TANINDI

Daha sonra İngiliz Cloudya Jamey Hankes’in büyük ortağı olduğu ve Demre’den bir kişinin de küçük ortağı olduğu belirtilen Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Turizm ve Ticaret Şirketi aracılığı ile İmar Barışı Yasası’ndan yararlanarak yapı için ayrı ayrı 7 yapı kayıt belgesi alındı ve pandemi döneminde kaçak olarak yeniden inşaat başladı. Ancak yöre halkının Demre Belediyesi ve Cimer’e yaptığı şikayetler üzerine Demre Belediyesi inşaatı mühürledi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapı hakkında bilgi istendi. Bu süreçte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alınan yapı kayıt belgelerini, yasal olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Bunun üzerine de Demre Belediyesi encümeni kaçak yapı hakkında yıkım kararı vererek, Hankes’in şirketine 63 bin 437 lira para cezası verdi. Belediye binanın yıkımı için şirkete 30 günlük de süre tanıdı. Bunun ardından da mahkeme süreci başladı.

Büyük tepki çeken kaçak villa ile ilgili bir ret kararı daha

ŞİRKET YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEDİ

Şirket, Antalya 4. İdare Mahkemesi’ne başvurarak yıkım kararının durdurulması için dava açtı. Mahkeme oybirliğiyle verdiği kararda Demre Belediyesi’nden savunma için 10 belge ve bilgi istedi. Demre Belediyesi’nin yaptığı savunma sonrası mahkeme 27 Ocak 2021 tarihinde aldığı kararda, ‘Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Turizm ve Ticaret Şirketi’nin açtığı yürütmeyi durdurma istemini oybirliğiyle reddetti. Bu kez şirket Antalya 2. Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulması talebinde bulundu. Antalya 2. Bölge İdare Mahkemesi de şirketin talebini oybirliğiyle reddetti. Şirket bu kez Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi oybirliğiyle aldığı kararda, yürütmeyi durdurmanın iptali isteminin reddine kesin olarak karar verdi.

Büyük tepki çeken kaçak villa ile ilgili bir ret kararı daha

İTİRAZ İSTEMİNİN REDDİNE KESİN OLARAK KARAR VERİLDİ

Mahkeme kararında; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesinin 2’nci fıkrasında, “Danıştay ve İdari Mahkemelerinin, idari işleminin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek, yürütmenin durdurulmasına karar verilebilecekleri hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelere göre, yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca itiraz isteminin reddine kesin olarak karar verildi” denildi.

Ancak adı geçen şirket bunun üzerine Antalya 4. İdare Mahkemesi’ne ikinci kez başvurarak, yürütmenin durdurulması isteminde bulundu. Antalya 4. İdare Mahkemesi oybirliğiyle aldığı kararda şirketin bu istemini tekrar reddetti. Ancak kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolunu açık bıraktı.

Büyük tepki çeken kaçak villa ile ilgili bir ret kararı daha

‘YIKIM İÇİN TÜM YASAL SÜREÇLERİN TAMAMLANMASINI EKLEYECEĞİZ’

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, yaşanan son gelişmelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Tüm mahkeme kararlarında adı geçen şirketin yaptığı yapının yasal olmadığı, idarenin aldığı kararların doğruluğu teyit ediliyor. Bizim yıkım için şu anda önümüzde bir engel yok. Ancak şirketin Antalya 5. Bölge İdare Mahkemesi’ne açtığı ‘Yapı kayıt belgelerinin iptalinin kaldırılması’ davası var. Antalya 4. Bölge İdare Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği yürütmeyi durdurma davasının reddine ilişkin Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne tekrar başvuruları var. Konya Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurmayı kesin olarak reddetti. İkinci kez yürütmeyi durdurma istenemez. Burada beklenecek olan Konya Bölge İdare Mahkemesi’nin asıl kararı. Biz kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Ardından belki Danıştay’a başvuracaklar. Biz belediye olarak yıkım için tüm yasal süreçlerin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Burada verilen mahkeme kararları ortada. Tüm bu kararlara rağmen telafisi güç ve imkansız zararlara yol açmamak için yasal sürecin son aşamalarını bekleme kararındayız. Biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Ancak bir şeyin değişmesini de beklemiyoruz. Yasalar ortada. Burası birinci derecede doğal sit alanı. Yapılaşmanın yasak olduğu Kaş- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde. Kısmen kıyı kenar çizgisi ihlali var. Ayrıca Antalya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü buradaki yapılar için alınan 7 yapı kayıt belgesini yasalara uygun olmadığı için iptal etti. Bunlar ortadayken farklı bir karar çıkması yasal olarak mümkün değil. Ancak yasal sürecin sonunu yıkım için bekleyeceğiz.”

Doğal Kilo Verme
Sevgili Çift Kombinleri
Moda Kıyafet Modelleri
Tesettür Abiyeler
İğne Oyası Modelleri